fen ve teknoloji deneme sınavı

FEN VE TEKNOLOJİ

1. Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzun bölümlerinden değildir?

            A) Omurga                 B) Gövde                   C) Kafatası                 D) Göğüs kafesi

 

2.   I.    Lastik silgi

II.   Cam bardak

III.   Makas

IV.  Kalem yayı

Yukarıdakilerden hangileri berk maddele­re örnek gösterilebilir?

A) Yalnız II         B) II ve III      C) I ve IV                D) I ve II

 

3.    I. Vücudun dik durmasını sağlar.

      II. Kasılıp gevşeyerek hareketi sağlar.

      III. İç organları korur.

      IV. Vücudun genel şeklini verir.

İskeletin görevleriyle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

            A) I – II – III – IV                B) I – III – IV                        C) I – II – IV             D) I – II – III

4. Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzdaki  yassı  kemiğe örnek olarak verilebilir?

            A) kafatası kemikleri              B) el kemikleri                       

C) ayak kemikleri                   D) omur kemikleri

5 ” Kemiklerin birbirine bağlandığı yere ........................ denir. “ Yandaki tümcedeki boşluğu aşağıdaki sözcüklerin hangisiyle tamamlarsak tanım doğru yapılmış olur?

            A) iskelet                    B) kas                         C) eklem                     D) kemik

 

6.  Aşağıdakilerden hangisi soluk alıp – vermede görevli yapı ve organlar arasında yer almaz?

            A) yutak                     B) soluk borusu                      C) gırtlak                    D) karaciğer

7.Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

            A) Egzersiz yapınca kalp daha hızlı atar.

            B) Damarlar kanın vücutta dolaştığı kanallardır.

            C) Kalp hızlı atınca soluk alıp verme yavaşlar.

            D) Korku, sevinç gibi duygularda nabız artar.

8. Işığı geçiren maddelere ne ad verilir?

            A) opak                      B) saydam                              C) cisim                      D) alet

 

9.Aşağıdakilerden hangisi maddenin hâl değiştirmesine örnek değildir?

            A)  Suyun buz haline gelmesi                        B) Buharın su haline gelmesi

            C) Şekerin suda çözünmesi                           D) Bakırın erimesi

 

10-Aşağıda tanımları verilen yapılar hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?

              I. İskeleti oluşturan sert yapıdır.

 II. Lifli yapıdadır, harekete yardımcı olur

III. Kemikleri birleştirir.

 

A. Omurga , Kas, Eklem                                             B. Kemik, Kas, Eklem

C. Kafatası, Eklem, Kas                                              D. Eklem, Kas, Omurga

 

11-Steteskop hangi amaçla kullanılmaktadır?

A. Vücut sıcaklığını ölçmek                                 

B. Akciğerin ve kalbin çalışmasıyla ilgili bilgi edinmek

C. Kanın damarlara yaptığı basıncı ölçmek

D. İç organların filmini çekmek

 

12-Sıcaklık ne ile ölçülür?

A) termometre                      B) litre                     C) Kilogram          D) eşit kollu terazi

 

13) İçerisinde 150 ml su bulunan bir dereceli silindire bir taş parçası atılıyor.Dereceli silindirin su seviyesi 250 ml ye yükseldiğine göre taşın hacmi kaç ml dir?

A) 400 ml                   B) 100 ml              C) 50 ml                           D) 500 ml

 

14) Aşağıdakilerden hangisi yapay madde değildir?

A) Naylon                        B) plastik                           C) teflon              D) yün

 

15) Aşağıdaki maddelerden hangisi ısıtılınca bozunur?

A) margarin                B) şeker                            C) mum                     D) buz    

 

16) Bir maddenin ısı vererek sıvı halden katı hale geçmesi olayına ne ad verilir?

A) erime                     B) donma                         C) yoğunlaşma              D) buharlaşma

 

17) Aşağıdaki maddelerden hangisi saf maddedir?

A) ayran                 B) limonata                               C) turşu                   D) bakır

 

18) Doğada bulunan maddeleri genel olarak sınıflandırırsak hangisi dışarıda kalır?

A) saf madde                          B) katı madde                C) sıvı madde        D) gaz madde

 

19) ) Aşağıdakilerden hangisi saydam maddedir?

A) Duvar                     B) Kitap                                   C) Cam bardak               D) Masa

 

20) Şekerli suyun içindeki şeker nedir?

A) çözen                    B) çözünen                   C) çözelti                     D) karışım

 

21) Aşağıdakilerden hangisi karışım olmasına rağmen çözelti değildir?

A) turşu                  B) ayran                                  C) tuzlu su                      D) şekerli su

 

22) Demir tozu ve plastik parçalardan oluşan karışımı ayırmak için kullanılabilecek en uygun yöntem hangisidir?

A) suda yüzdürme                 B) mıknatısla ayırma         C) buharlaştırma   D) süzme

 

23) En az iki maddenin birbiri içinde dağılması olayına ne ad verilir?

A) çözünme                        B) erime                      C) karışım                  D) saf madde

 

24) Aşağıdaki durumların hangisinde nabız sayısı en yüksektir?

A) konuşurken                   B) otururken               C) koşarken                 D) dinlenirken

 

25) Karışımın oluşması için en az kaç tane saf madde gereklidir?

A) 1                              B) 2                                    C) 3                                D) 4Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !